Listopadowy cmentarz

Dla tych
 Którzy odeszli
 W nieznany świat,
 Płomień na wietrze
 Kołysze wiatr.
 Dla nich tyle kwiatów
 Pod cmentarnym murem
 I niebo jesienne
 U góry.

 Dla nich
 Harcerskie warty
 I chorągiewek gromada,
 I dla nich ten dzień -
 Pierwszy dzień
 Listopada.
 Danuta Gellnerowa "Dla tych, którzy odeszli"

 

Zdjęcia zostały zrobione 1 i 2 listopada 2014 roku na cmentarzu w Jerzmanowicach . 

MOJE ALBUMY